Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 CQM Design and production of rotary tube filling and sealing machine,vacuum homogeneous emulsifying machine 2020-08-20 ~ 2023-08-18 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 cqm Design and production of rotary tube filling and sealing machine,vacuum homogeneous emulsifying Machine 2021-12-12 ~ 2023-08-19 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE vacuum emulsifying mixer 2021-12-23 ~ 2026-09-20 Đã xác minh
CE CE Filling Machine 2022-02-18 ~ 2026-09-20 Đã xác minh
CE CE High Shear Homogenizer 2022-02-11 ~ 2026-09-20 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Laboratory emulsifier ZL 2016 2 0741990.9 Laboratory emulsifier INVENTION 2017-01-10 ~ 2027-01-09 Đã xác minh
Appearance design patent certificate ZL 2016 3 0321875.1 Appearance design patent certificate APPEARANCE_DESIGN 2016-07-13 ~ 2023-07-13 Đã xác minh
Utility model patent certificate 5795018 Utility model patent certificate UTILITY_MODEL 2016-07-13 ~ 2016-07-13 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
YeKeey 33067277 YeKeey Machinery>>Chemical & Pharmaceutical Machinery>>Chemical Machinery & Equipment>>Mixing Equipment 2019-06-23 ~ 2029-06-12 Đã xác minh
MIXCORE 17915272 MIXCORE Machinery>>Chemical & Pharmaceutical Machinery>>Chemical Machinery & Equipment>>Mixing Equipment 2016-10-27 ~ 2026-10-27 Đã xác minh
ZJR 16588977 ZJR Machinery>>Chemical & Pharmaceutical Machinery>>Chemical Machinery & Equipment>>Mixing Equipment 2016-08-13 ~ 2026-08-13 Đã xác minh
YK  YIKAI JIANUO YK YIKAI JIANUO

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 11 - 20 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này